Kalite Politikamız

 • Müşterilerin ilk ve süregelen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak koşulsuz müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak.
 • Taahhütlerimizi zamanında eksiksiz olarak teslim etmek,
 • Üretim sırasında israfı ortadan kaldırarak, yapılan işleri bir defada noksansız olarak; en kısa zaman, en düşük maliyet, en iyi kalite anlayışı ile yapmak,
 • Kaliteyi her zaman garanti altına almak ve her aşamada sürekliliğini sağlayarak rekabet gücü yüksek, aranılan ürünler sunmak
 • Kaliteye tüm personelin destek ve katılımını sağlayarak sürekli gelişmeyi temin etmek,

Şirketimizin hedefi sektörün güvenilir bir firması olmaktır. Üstleneceğimiz görevi, dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak sürdürmek başlıca prensibimizdir.Bu nedenle iş kalitemizden ödün vermeden, mühendislik etiğine bağlı kalarak en az maliyetle, en güvenilir ve verimli iş yapmayı kendimize ideal seçtik.

Aldığı her işi zamanında teslim ederek kendisi için yeni bir referans olarak gören firmamız, çalışmalarının her noktasında mühendislik ilkelerinden asla ayrılmayan, iyi niyet ve dürüstlükten taviz vermeyen yapısı ile emin adımlarla geleceğe yürümektedir.

İlkelerimiz

 1. İş sağlığı ve iş güvenliği ilk önceliğimizdir.
 2. Müşteri tatmini ve bağlılığına önem veririz.
 3. Deneyimli ve katılımcı çalışanlarımız en önemli varlığımızdır.
 4. Tüm ilişkilerimizde güven, dürüstlük ve iş etiği ön plandadır.
 5. Mükemmelliğe ulaşma ve rekabet için sürekli iyileştirme ve değişimi esas alırız.
 6. Tüm faaliyetlerimizde çevreyi korumaya ve israf etmemeye özen gösteririz.

Kalite politikamızın temelini, müşterilerimizin beklentilerini anlamak, şartname ve standartlara uygun üretim yapmak ve mükemmelliği yakalamak oluşturur. Kalite politikamızın dayandığı ilkeler:

 • Mükemmelliği hedeflemek,
 • Verimli çalışmak ve katma değer yaratmak,
 • İşlerimizde “sürekli gelişme” ilkesine göre hareket etmek,
 • Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte kaliteden sorumlu olmak,
 • Eğitim ile, becerilerimizi ve kalite bilincimizi arttırmak,
 • Grup çalışmaları ile uyumu, etkinliği ve yaratıcılığı teşvik etmek,
 • Her fırsatta işbirliği olanaklarını araştırıp yaratarak, taşeronlarımızla, sürekli gelişme ve geliştirmeyi hedefleyen çalışmalar yürütmek

Kalite hedeflerimiz, müşteri şikayetlerinin azaltılması, tekrar ve tamir oranının en aza indirilmesi, verimliliğin arttırılması ile maliyetlerin düşürülmesi ve bunun müşterilere yansıtılmasıdır.